Pásové zavlažovače a zavlažovací mosty

Do České republiky dodáváme automatizované pásové zavlažovače a mosty od renomované italské firmy Ferbo. Pásový zavlažovač je vždy nakonfigurován podle přání zákazníka, a proto je vhodná osobní konzultace s naším zástupcem.

Zákazník má na výběr několik značek motorů a čerpadel.

Tím pádem si může pásový zavlažovač nebo most nakonfigurovat ze součástek

od svých oblíbených výrobců.

závlahový buben
závlahový most
přenosné čerpadlo pro polní závlahu
Jízdárny

Specifickým povrchem disponují jízdárny, které mají velmi prašné pískové plochy. Díky závlahovému systému Vám pomůžeme snížit prašnost pískového povrchu. V těchto případech se nejčastěji umísťují postřikovače přímo na hrazení okolo zavlažované plochy nebo je závlahový systém přichycen ke konstrukci střechy. U jízdáren se nejčastěji používají rotační nebo úderové postřikovače s velkými dostřiky. Výběr se liší podle Vašich požadavků a podle požadovaného dostřiku. Celý systém je ve většině případů ovládán manuálně, buď přes ovládací jednotku, nebo pomocí kulových ventilů.

Okrasné plochy

Nezbytnou součástí většiny rodinných domů je krásná a upravená zahrada. Vybudování a udržování takové zahrady kolem domu nebo jiné okrasné plochy však vyžaduje mnoho úsilí a nemalé množství času i finančních prostředků. Nejlepším řešením, které šetří čas i peníze, je automatický zavlažovací systém. Ten odstraní nepříjemnou a zdlouhavou práci s hadicí, ušetří vodu a rovnoměrně zavlaží celou okrasnou plochu. Moderní systémy pracují v nočních hodinách, kdy je hodnota výparu nejnižší a proto spotřebují až o polovinu vody méně. Závlahový systém se stará o Vaši zahradu téměř automaticky a je řízen svou ovládací jednotkou. Závlahu můžete ovládat přes internet např. tabletem či telefonem. Díky čidlu srážek systém reaguje na změny počasí a nezavlažuje nadbytečně. Realizujeme zakázky závlahy okrasných ploch od několika metrů čtverečných, až po několikahektarové zahrady.

výkopové práce na zahrádce
příprava závlahy na zahradě
příprava okrasné skalky
Sportoviště

Jakékoliv hřiště se dnes těžko obejde bez kvalitního a odolného trávníku. Zavlažujeme všechny druhy hřišť od fotbalových, přes tenisová, až po golfová. Hlavním cílem všech těchto objektů je mít kvalitní hrací povrch. K tomu Vám rádi pomůžeme instalací vysoce kvalitního automatického zavlažovacího systému, který výrazně napomůže údržbě sportoviště a zároveň se jedná o investici, která se rychle vrací díky vynikajícímu hracímu povrchu a zejména díky podstatně nižší spotřebě vody. Úspory vody oproti běžným přenosným nebo mobilním systémům dosahují až 60 %. Významným plusem jsou v neposlední řadě i minimální nároky na obsluhu a možnost intenzivnějšího využívání hrací plochy..

pohled na fungující závlahu hřiště

Na přiložených fotografiích vidíte přibližný postup prací při instalaci závlahového systému na fotbalovém hřišti:

  • Nejdříve se sloupne travní drn. Poté se vyrýhuje drážka, do které se následně položí potrubí a postřikovače.
  • Na pravé straně leží srolovaný travní drn.
  • Na levé straně je vydrážkovaná zemina, kterou ukládáme na folii. Tato folie zabrání znehodnocení travního porostu v okolí drážky.
travní drn, rýha a zemina odložená na fólii
opětovně uložené drny
Parky

Novým trendem je obnovování a zakládání nových travnatých ploch na vhodných místech ve městech i na vesnicích. Travnaté plochy plní celou řadu funkcí – regulují tepelný režim, snižují prašnost a hlučnost prostředí, zabraňují vodní erozi na svazích a v neposlední řadě přispívají k estetice prostředí. V období horkých letních měsíců, kdy se setkáváme s vysokými teplotami a je nedostatek srážek, je zapotřebí vybavit tyto plochy vhodným závlahovým zařízením, které bude udržovat půdní vlhkost v potřebných mezích, aby nedocházelo k vadnutí trávníku. Současné moderní technologie umožňují komfortní, plně automatizovanou závlahu trávníků a je jen na Vás, pro který způsob závlahy se rozhodnete. Většinou se používají stabilní závlahové systémy s výsuvnými postřikovači, které v klidovém stavu nenarušují povrchový vzhled a vysouvají se pouze během své činnosti nad trávník. V takovém případě, když jsou tyto plochy pečlivě udržované, mohou plnit svůj účel – působí zklidňujícím dojmem a vytvářejí místa oddychu.