Zajistíme pro vás kompletní řešení závlah pro zemědělskou výrobu, sadařství, zelinářství a vinařství. S námi již vaše úroda neuschne.

Závlaha zeleniny

V této oblasti se používají zejména dva druhy závlahových systémů a to buď kapkovou závlahu, nebo závlahu postřikovači.

a) závlaha postřikovači

U závlahy postřikem jsou na výběr dvě možnosti, jednak jsou to pásové zavlažovače, anebo stabilní závlaha přímo na poli, která se na konci sezony demontuje. Tento způsob se nejčastěji používá při pěstování cibule, květáku, kedluben a mrkve.

b) kapková závlaha zeleniny

Druhým způsobem je závlaha kapkovou hadicí, která se pokládá zároveň s mulčovací folií. Tento způsob má oproti postřiku výhodu v možnostech dávkování hnojiv a daleko cílenější zálivce daných plodin. Mulčovací folie zabrání odparu vody a růstu plevele. Je zde tedy daleko hospodárnější využití zdrojů vody.

Kapková závlaha spotřebovává až o 80 % méně vody než postřikovače.

Zavlažovací systém je sestaven z dílů s vysokou životností a to z polyethylenových trubek.

postřikovače pro závlahu cibule
pásový zavlažovač
kapková hadice TPD vhodná pro závlahu zeleniny

Kapková závlaha ovocných sadů

Vzhledem k masivním úsporám vody a energie se v sadařství používá výhradně závlaha pomocí kapkové hadice.

Instalací kapkové závlahy pro sady zajišťujeme hlavně stabilizaci výnosu a zkvalitnění produkce důsledkem čehož prodáváme plody ve vyšších jakostních třídách. Správným zavlažováním, přivádějícím závlahu do hloubky kořenů, lze zvýšit výnosy ovoce a bobulovin i o třetinu.

Plody jsou přitom větší, lépe vybarvené, šťavnatější, zdravější a chutnější. Nejvíce závlahy potřebují meruňky a jabloně, následují hrušky, švestky, třešně a višně. Z bobulovin pak jsou na závlaze nejvíce závislé jahody, rybíz, angrešt a maliny. Potřeba vody ovšem kolísá v růstových fázích.

pozemní kapková závlaha v sadu
kapková závlaha v ovocném sadu

Kapková závlaha vinic

Závlaha vinice kapkovou hadicí je v dnešní době to nejlepší řešení v dodávce vody ke keři.

Úkolem kapkové závlahy ve vinicích není primárně zvýšení výnosu, ale stabilizovat produkci a kvalitu sklizně. Citlivost révy vinné na nedostatek vláhy je v jednotlivých fázích vývoje během vegetačního období rozdílná.
Rozhodující je dostatek vláhy v období od počátku nárůstu bobulí až do počátku jejich zaměkávání. Jedná se ve většině případů o měsíce červenec až polovina srpna. Od počátku zaměkávání bobulí již není zapotřebí vodou příliš plýtvat, vysoká vlhkost v půdě podporuje vegetativní růst, který má za následek omezení tvorby cukru a dalších aromatických látek.
Největší závlahové množství je tedy nutno dodat v červenci a v srpnu, ve výjimečně suchých letech je nutno zavlažovat i v červnu. Potřeba většího závlahového množství na písčitějších půdách je vyvolána jejich vyšší propustností, kdy v některých případech přirozené srážky prosáknou mimo hlavní kořenovou zónu. V praxi to znamená, že v červenci je zapotřebí udržovat půdu vlhčí, zatímco v červnu a září může být i sušší, aniž by byl vyvolán vodní stres. V současné době vzrůstá výměra vinic zavlažovaných kapkovou závlahou. Ta neslouží pouze k doplňování chybějícího množství srážek, nýbrž se stává nedílnou součástí agrotechniky zaměřené na pravidelné dosahování vysokých a kvalitních výnosů.

kapková závlaha ve vinici
příprava kapkové závlahy v nové vinici
kapková závlaha vinice

Specifičnost kapkové závlahy spočívá v tom, že dodává pravidelně malá množství vody a živin přímo do části kořenové zóny pěstovaných plodin. Hlavním předpokladem jejího úspěšného fungování je soustředit nejprve do navlaženého objemu rozhodující část vlásečnicových kořínků, přijímajících vodu. Pak máme možnost vytvářet rostlinám optimální zásobení vodou a živinami podle jejich momentální potřeby v závislosti na růstové fázi, velikosti násady plodů a dalších faktorech. Vzhledem k nutnosti překonávat velká převýšení a zaručit dlouhodobou bezproblémovou funkci jsou pro závlahu vinic nejvhodnější vícesezónní kapkovací hadice s tlakovou kompenzací.

Kapkovací hadice jsou mimořádně vhodné pro kopcovitý terén, díky vnitřní regulační membráně mají samočistící schopnost a jsou odolné proti běžně používaným agrochemikáliím a zředěným kyselinám. Vzdálenost kapkovačů a průtoky jsou navrhovány podle nároků jednotlivých odrůd, a přírodních podmínek na stanovišti – druh půdy, druh podloží, expozice a sklon svahu, spon výsadby, místní mikroklima a úhrn srážek, odrůda apod.