Lesní školky

Pro zvýšení výnosu a urychlení růstu stromků v lesních školkách se využívá automatizovaných závlahových systémů stavěných na klíč.

Další možností využití závlahových systémů v lesních školkách je protimrazová ochrana.

Úložiště dřeva

Zkrápění skládek kulatiny je v našich podmínkách jeden ze způsobů, jak uskladněné dřevo nejlépe uchránit před znehodnocením, jako je například vznik výsušných trhlin.

Pohled na zkrápěnou skládku kulatiny

Dočasná čerpací a filtrační stanice, která odebírá vodu z přilehlého rybníka a dopravuje ji na úložiště dřeva

Zvlhčování chladících boxů

Plně automatizované průmyslové chladící boxy s řízenou vlhkostí vzduchu mají široké využití v mnoha odvětvích, např.  v potravinářství, pěstitelství a masné výrobě. Jejich výhodou je to, že mají velký vliv na kvalitu uskladněného zboží.