Našim zákazníkům dokážeme poskytnout mnoho různých systémů a čidel pro ulehčení jejich práce. Naše systémy se zaměřují především na automatizaci celého procesu závlahy a na úsporu jak vody, tak i energie.

Řídící jednotky

Naše firma používá řídící jednotky (počítače) předních světových značek. Ty jsou vždy vybírány s ohledem na daný typ závlahy. Zajišťují automatizaci a zefektivnění procesu závlahy a tak šetří jak čas, tak i peníze.

Půdní čidla vlhkosti

Jedná se o čidla, která jsou zakopána v zemi a dodávají řídící jednotce aktuální informace o vlhkosti půdy v dané lokalitě. Řídící jednotka data vyhodnotí a rozhodne, zdali je potřeba závlahu spustit, nebo zda je půda již dostatečně zavlažena.

instalace půdního čidla vlhkosti
sběr dat
Dešťová čidla

Dešťový senzor se většinou instaluje na nějaké vyvýšené místo (střecha, sloupek u plotu). Zákazník si poté nastaví, při kolika milimetrech srážek by se měla závlaha zastavit. Čidlo změří množství srážek a vyblokuje závlahový cyklus. Po jeho vysušení se systém vrátí zpět do automatického provozu.

Meteostanice

Jedná se o nejvyspělejší zařízení na měření teploty, množství srážek, rychlosti větru a tlaku, které k našim systémům dodáváme. Zařízení dokáže spolupracovat jak se závlahovým systémem, tak ale také i s automatizovaným skleníkem, kde dokáže řídit například otevírání oken, stínící systémy, vyhřívání, nebo naopak chlazení.

kapková závlaha s čidlem