Nova PeKacid

S tvrdou závlahovou vodou se obtížně pracuje, protože vysoký obsah hydrogenuhličitanů, vápníku a hořčíku snadno způsobuje tvorbu nerozpustných usazenin, které ucpávají závlahový systém. Vysoké pH půdy (např. na vápenatém podloží) také zhoršuje příjem živin. Nerozpustné sloučeniny Ca a Mg se netvoří pouze, pokud je pH závlahové vody neustále udržováno za hranicí kyselosti. Proto zemědělci pro snížení pH běžně přidávají do závlahové vody kyseliny. Stejného výsledku však lze nyní dosáhnout s použitím hnojiva Nova PeKacid, přičemž odpadá dodatečné použití nebezpečných kapalných kyselin.

PeKacid je jedinečný produkt vyvinutý a patentovaný společností ICL Specialty Fertilizers. Jedná se o monokrystalické, silně okyselující, vodorozpustné hnojivo s obsahem fosforu a draslíku, které je určeno k fertigaci v podmínkách s tvrdou vodou či vápenatou půdou, pro polní aplikace i kultury pěstované bez substrátu. Nova PeKacid je v podstatě kyselina v pevném skupenství, která v sobě spojuje výhody a účinek kyseliny fosforečné se snadnou a bezpečnou manipulací s krystalickým hnojivem.

Nova PeKacid neobsahuje chloridy ani sodík, a proto se hodí i pro ty nejcitlivější rostliny.

 

Výhody produktu PeKacid

  1. Snižuje pH vody a půdy, čímž zlepšuje příjem živin a zvyšuje výnosy i kvalitu plodin
  2. Podporuje příjem (stopových) prvků v zásaditých půdách (pH >7)
  3. Podporuje příjem (půdního) fosforu a dodává rostlině ihned dostupné ortofosfáty
  4. Okyselující účinek zvyšuje navázání fosforu ve fertigované zóně
  5. Čistí závlahové/fertigační systémy a zajišťuje tak jejich maximální účinnost. Rozpouští sraženiny v kapkovačích, což umožňuje správný průtok
  6. PeKacid lze mísit s vápníkem a/nebo hořčíkem
  7. PeKacid lze snadno mísit s dusíkatými produkty; uživatel tak má maximální kontrolu nad dodávkou dusíku rostlinám
  8. Dodává draslík v cenné formě bez obsahu chloridů. Při včasné aplikaci na počátku sezóny funguje jako skvělé startovací hnojivo.