Výživa rostlin

Mezi naše firemní novinky pro tento rok se řadí především spolupráce s firmou ICL Speciality Fertilizers.

ICL se řadí mezi přední světové výrobce a distributory hnojiv pro výživu rostlin. Díky této spolupráci vám tak naše firma může nabídnout komplexní řešení v oblasti závlahových systémů. Ať už se jedná o výstavbu závlahového systému, dodávku listových hnojiv a hnojiv do závlahy, nebo produkty na podporu závlahy pomocí kapkové hadice.

Firma ICL investuje nemalé prostředky do výzkumu a vývoje problematiky výživy rostlin a kapkové závlahy a nás těší, že si jako své obchodní distributory a partnery vybrala i firmu AZ AQUA CZECH s.r.o.